Counsellen, wat is dat?

Counsellen is de hulpvrager (de client) helpen bij het verkrijgen van inzicht in gedachten en gedrag die leiden tot een ongewenste leefsituatie of gevoelens. Samen zoeken naar de onderliggende oorzaken en verklaringen. De cliënt zo mogelijk in staat stellen anders met zijn gevoelens, ervaringen en zijn emoties om te gaan. Counsellen is een vorm van het voeren van inzichtgevende gesprekken en het samenstellen en doornemen van uitzichtbiedende oefeningen, waarvan de resultaten later weer worden besproken.

Door dit proces hervindt de cliënt de mogelijkheid, de kracht en de motivatie om zijn leefsituatie en welbevinden, stap voor stap, in positieve zin te veranderen. Hierdoor kan hij weer werken aan zijn eigen levenssucces. Het doel is tenslotte om de cliënt, als het ware, zijn eigen counsellor te laten worden.

Er zit echt meer in je dan je denkt!

Uitgangspunten

Ieder mens beschikt over een natuurlijk vermogen tot heelwording en groei en tevens over de hulpbronnen om dit vermogen in te zetten voor verandering.

Een cliënt is deskundig ten aanzien van het probleem: de kennis over oorzaken. De oplossingsmogelijkheden zijn wel aanwezig, maar even niet bereikbaar. Daarom werkt de counsellor/coach vraaggericht en verdiepend en desnoods relativerend. In alle gevallen staat het weten en voelen van de cliënt centraal .

Men komt niet alleen in counselling omdat men een probleem heeft, maar omdat men ervaart er op dit moment niet alleen uit te kunnen komen (de cliënt is tijdelijk uit balans).

De cliënt is een autonome persoon die keuzevrijheid heeft. Het bewust worden van de mogelijkheden; weten wanneer wat te kiezen en verantwoordelijkheid voor de uitkomst nemen, zijn belangrijke doelstellingen. Ze staan daarom centraal binnen deze vorm van hulpverlening.

Als je wilt dat er eens echt naar je wordt geluisterd.

Uw counsellor

Hans Lazet (1951)
Registercounsellor ABvC®. Hbo-opgeleid aan het Europees Instituut voor Psychosociale Educatie. Gevolgd door regelmatige bij- en nascholing in het kader van permanente educatie.

Praktijkhoudend vanaf 1998.

Werkstijl

Betrokken, ruimte biedend, verdiepend en spiegelend.

Specialisaties

Stresscounselling, depressie, werkgerelateerde problematiek, relatieproblematiek, overspannenheid en (dreigende) burn-out, emotionele problemen, communicatieproblemen, rouw, zingevings- en levensvragen..

Registratie en inschrijvingen

Registercounsellor ABvC®
in bezit van AGB code
Registertherapeut BCZ®
Zorgverzekeraars Nederland
KvK nr. 37052801

Wordt het niet eens tijd voor een vertrouwelijk gesprek?

De Counselling

Na de intake wordt gewerkt in blokken van vijf zittingen. Elke zitting duurt ongeveer één uur. Op deze vorm van dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De kosten

Voor individuele counselling geldt een uurtarief van € 75,- (vrijgesteld van BTW).

Voor relatie-therapie geldt een uurtarief van € 95,- (excl. 21% BTW / nr. 8004.93.886.B01).

Deze vormen van zorgverlening vallen onder verschillende categorieën bij de diverse zorgverzekeraars en zullen per specifiek pakket veelal worden vergoed.

Niet nagekomen afspraken worden berekend, tenzij 24 uur van tevoren afgezegd.

Privacy en vertrouwelijkheid

De counselor heeft een waarnemingscontract met een collega die gehouden is aan dezelfde privacy verklaring. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Kwaliteit

Door middel van gestelde kwaliteitseisen, toelatingsregistratie en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van deze counsellor gegarandeerd. Erkende counsellors zijn lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC®).

Klachtenregelement

Een steuntje in de rug nodig?
Een counsellinggesprek helpt!

De praktijk

Deze is gevestigd op het adres: Metiusstraat 3, 1701 CM  Heerhugowaard. Er is voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein.

Bereikbaar met het openbaar vervoer: vanaf station Heerhugowaard, Connexxionbus 162 tot Icaruslaan, daarna 900 meter te voet.

De praktijk (m.u.v. het toilet) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Praktijktijden

Maandag t/m donderdag van 10:00 uur tot 21:00 uur.

Afspreken

Voor informatie en/of het maken van een afspraak belt u 072 5714091. Voicemail inspreken en u wordt teruggebeld.

Covid-19

Actuele informatie i.v.m. Covid-19.

Als jij het even niet ziet zitten, gaan we er samen voor staan!